Algemene voorwaarden

 

Onze diensten vinden plaats onder voorbehoud van de voorwaarden en condities zoals beschreven in deze overeenkomst.
U dient zich houden aan de regels, richtlijnen, beleidslijnen, voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op dergelijke services voordat u ze gebruikt. We behouden het recht voor om deze site en deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Lees deze overeenkomst voordat u verder gaat, omdat toegang tot, browsen of anderszins gebruiken van de site aangeeft dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst.

Het is verboden enige informatie van deze site te uploaden, distribueren, of deze site wat voor te gebruiken om materiaal te publiceren dat gekwalificeerd kan worden als: (a) virussen, bugs, trap doors, Trojan horses, of andersoortig schadelijke codes of materiaal: (b) lasterlijk, bedreigend, obsceen, onzedelijk, pornografisch, racistisch, of wat aanleiding kan geven voor civielrechtelijk procedures onder de Nederlandse wet, of de wet van ieder ander land waar dit kan gelden: (c) schenden of inbreuk doen aan de auteursrechten, patenten, handelsmerken, servicemerken, handelsgeheimen, of andere eigendomsrechten van ieder persoon.

Latexkussen.com kan u een account-identificatie en wachtwoord geven om u toegang te geven tot en gebruik te maken van bepaalde delen van deze site

Iedere keer dat u inlogt bent u verplicht deze site te gebruiken in een manier die consistent is met de voorwaarden en condities van deze overeenkomst, en latexkussen.com heeft geen enkele verplichting om de bron van de gebruiker tot deze site te onderzoeken.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Door aan te geven deze voorwaarden te accepteren, en te verklaren dat u 18 jaar of ouder bent aanvaart u deze voorwaarden.

Als u jonger bent dan 18 dan dient u deze site alleen te gebruiken onder toezicht van uw ouders, of voogd.

Als u akkoord gaat met de voorwaarden en condities dan ontvangt u een begrensde, herroepbare, niet overdraagbare, niet-exclusief recht deze site te gebruiken voor winkelen alleen, echter niet voor commerciële doeleinden ten bate van uzelf of van derden, behalve indien u daar door latexkussen.com van tevoren expliciet toestemming voor verkregen heeft.

Iedere overtreding van deze voorwaarden zal leiden tot de onmiddellijke herroeping van de verleende licentie in deze paragraaf zonder dat u daarvan op de hoogte dient te worden gesteld.
Zonder vooral verleende expliciete toestemming van onze onderneming is het verboden al het materiaal van deze site voor commerciële doeleinden te gebruiken. Dit is inclusief onze foto’s, teksten, illustraties, ontwerpen, icoontjes, programma’s, muziek clips of downloads, videoclips en andersoortig materiaal die onderdeel uit maken van deze site. Al het materiaal van deze site is alleen maar bedoeld voor persoonlijk gebruik, niet voor commercieel gebruik.

Het is niet toegestaan de informatie van deze site te gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor gebruik ten bate van andere ondernemingen. We houden ons het recht voor service te weigeren, account te beëindigen, en/of bestellingen zonder limieten naar eigen goeddunken te annuleren, als het vermoeden bestaat dat de klant ’s handelswijze in strijd is met de wet of schadelijk is voor onze eigen belangen.

Het is niet toegestaan materiaal van deze site te reproduceren, weer te geven, verkopen, verzenden, derivaten te produceren, vertalen, muteren, deconstrueren, demonteren, decompileren, of om deze site op wat voor andere wijze dan ook te exploiteren, tenzij hiervoor door onze onderneming schriftelijk toestemming voor gevraagd en verkregen is.

U bent volledig aansprakelijk voor alle toegang en gebruik van deze site door derden die daarmee gebruik maken van het password en identiteit die oorspronkelijk aan u toebedeeld was, ongeacht dat deze toegang en gebruik door u geautoriseerd is, dit zonder limieten, alle communicatie en overdrachten en alle verplichtingen (inclusief ongelimiteerde financiële verplichtingen) zie voortvloeien van uw toegang tot deze site.

U bent alleen verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw passwoord en de identiteit toegewezen aan u. Als u merkt dat ongeautoriseerd gebruik van uw password en identiteit heeft plaatsgevonden dan dient u onmiddellijk latexkussen.com van dit gegeven op de hoogte stellen.